SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Football Club Bellevue
Fotboll
Värdegrundsåtagande

Värdegrund Football Club Bellevue 2024

 

Gemensamma riktlinjer för hur vi jobbar

 

Football Club Bellevue (FCB) är en breddförening där alla är välkomna för att stimuleras och utmanas på sin nivå och efter vars och ens förutsättningar. Att vinna är kul men det är inte allt. I FCB står gemenskapen i fokus, både på och utanför planen. Därför tränar och umgås vi över åldersgränserna, och har också andra aktiviteter tillsammans än enbart fotboll. I FCB tränar yngre killar och tjejer tillsammans och vi ser fotboll som ett stöd till skola och utbildning för att ge en bra balans mellan intellektuell stimulans och fysisk aktivitet.

 

I FCB överses alla träningar och matcher av utbildade tränare med professionell kompetens på UEFA PRO nivå. FCB erbjuder också Svenska Fotbollsförbundets träningsutbildningar för att säkerställa att alla tränare på sikt har minimum tränarkompetens C eller B. Ledare utbildas kontinuerligt i värdegrundsfrågor, kommunikation och problemlösning parallellt med de specifika tränarutbildningarna.

 

Som klubb tror vi på nivåindelning enligt Svenska fotbollsförbundets riktlinjer, men vi har inga fasta nivåindelade lag för spelare upp till tolv års ålder. Däremot kan vi ha två eller flera lag anmälda till serier på olika nivåer. Alla barn ska få samma förutsättningar att utvecklas och det ska finnas tillfällen för alla att utmanas och inspireras genom att spela på både nivån över och nivån under nuvarande förmåga. Speciellt fokus ska ligga på att identifiera spelare som ligger mellan två nivåer och jobba på att utveckla dessa uppåt. På träning delar vi ibland upp barnen i nivåer och ibland tränar alla tillsammans. Som utgångspunkt tränar alla barn på samma typ av moment vid samma träningstillfälle, men anpassat för sin nivå. Det får inte finnas någon skillnad i den mängd träningar och matcher som erbjuds barn på de olika utvecklingsnivåerna, innebärande att över tid ska alla få möjlighet att vara med på ungefär lika många cuper, matcher och träningsmatcher (dock inte nödvändigtvis samma). Alla barn i en trupp ska alltid bjudas in till extra träningar, t.ex. inför en cup (oavsett vem som ska spela cupen), och andra aktiviteter med truppen.

 

I samband med match ska vi alltid prioritera individens långsiktiga utveckling före kortsiktiga resultat för laget. Att alltid vilja vinna står inte i motsats till att prioritera individens utveckling före lagets resultat. Det är varje ledares uppgift att i första hand se till spelarnas prestationer och inte matchens resultat. Kommunikation från tränare sker till alla i laget och inte till utvalda grupper. Är man kallad till match, får man som utgångspunkt alltid spela (totalt) minst en ”halvlek” (av 3).

 

Alla spelare erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin för att skapa de allra bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas tillsammans.

 

Alla spelare, ledare och föräldrar får ta del av, och skriva under, FCB:s värdegrundsåtagande innan man blir medlem i klubben via sportadmin. Samtliga förväntas bekräfta sin accept av värdegrundsåtagandet årligen.

 

 

 

Värdegrundsåtagande

Här beskrivs innebörden i det värdegrundsåtagande samtliga ledare, spelare, och föräldrar ska signera för att delta i FC Bellevues verksamhet. 

 

Bakgrund och syfte 

För att få vara med i FC Bellevues verksamhet ska samtliga ledare, spelare och föräldrar läst igenom och godkänt värdegrunden. Först när detta skett anses en plats i laget vara accepterad av spelare och familj. 

Syftet med detta är att säkerställa: 

 • att alla i FC Bellevue känner till föreningens värdegrund, och har samma definition av värdegrundsbegreppen. 
 • att värdegrunden blir en aktiv del av den vardagliga verksamheten, genom att alla förbinder sig att leva upp till denna strävan. Med dessa åtaganden som grund kan föreningen också, i förekommande fall, besluta om att ge formell erinran eller varning till de som bryter dessa åtaganden. Vid grava eller upprepade beteenden i direkt strid mot föreningens värdegrund och föreningens stadgar kan detta också leda till uteslutande av medlemmen ur föreningen (se dokumentet Att anmäla missförhållanden). 
 • att vägleda såväl spelare, ledare som föräldrar för att skapa en trygg, utvecklande och stödjande miljö.

 

FC Bellevues värdegrund 

 • Gemenskap, Utveckling, Glädje samt att bidra med Värde på och utanför plan är våra ledord. 
 • Vi vill varandras utveckling och framgång. 
 • Vi respekterar varandra, spelare, ledare, föräldrar, motståndare och domare
 • Vi respekterar alla funktionärer vid cuper.
 • Hos oss är vi trygga, känner tillit och bygger gemenskap. 
 • Vi tror att professionella och ideella insatser tillsammans skapar långsiktighet, kontinuitet och engagemang och därmed utveckling och framgång. 
 • Vi har nolltolerans för kränkningar, våld, droger i och runt vår fotboll. 

 

OBS! FC Bellevue har slutlig tolkningsföredträde gällande denna värdegrund och förbehåller sig rätten att löpande ändra i detta levande dokumnet.

***

 

Värdegrundsåtagande

Här beskrivs innebörden i det värdegrundsåtagande samtliga ledare, spelare, och föräldrar ska signera för att delta i FC Bellevues verksamhet. 

 

Värdegrundsåtagande - LEDARE 

Som Ledare i FC Bellevue förbinder jag mig att: 

 • skapa en trygg, positiv miljö för våra spelare att utvecklas och trivas i. 
 • alltid vara en god förebild och representant för föreningen och laget. 
 • alltid sätta spelarnas intressen och utveckling i första rummet. 
 • alltid visa respekt, kamratanda och sportsmanship gentemot alla - det egna laget, andra FCB-lag, domare och ledare etc. - oavsett kön, hudfärg, etnisk bakgrund, kultur och sexualitet m.m. 
 • aldrig yttra elaka kommentarer, gliringar, negativa tillmälen, eller annat som på något sätt kan uppfattas som kränkande eller hotfullt.
 • alltid följa reglerna och respektera domare och andra matchfunktionärer: 

o aldrig kommentera eller klaga på en domare, uppmana eller uppmuntra till regelbrott, fusk, filmningar, psykningar, tjuvnyp eller dylikt, utan istället uppmuntra sportsligt beteende. 

o uppträda korrekt mot motståndare inkl. supporters, oavsett hur de beter sig. Aldrig fysiskt lägga hand på någon – vare sig spelare, domare, andra lags ledare, föräldrar eller annan person. Gäller även utanför fotbollsarenan. 

 • uppmuntra och utveckla de individuella spelarna genom personlig feedback.  
 • respektera laget och spelarna genom att hålla tider och vara väl förberedd inför träningar och tävlingsspel. 
 • genom planering och god framförhållning ge spelare och föräldrar bästa möjlighet att planera sina fotbollsaktiviteter och sitt deltagande. 
 • kommunicera all viktig laginformation via SportAdmin, hålla kalendern uppdaterad och via epostutskick kommunicera efter behov. 
 • vara transparent, rättvis, korrekt och saklig i alla laguttagningar, kallelser, kommunikationer med mera. 
 • vara tillgänglig för och uppmuntra till en öppen och konstruktiv dialog, särskilt i kontroversiella frågor där skilda ståndpunkter råder. 
 • vid gemensamma måltider på cuper, camper och matcher, (frukost, luch, middag), sitter vi inte med våra mobiltelefoner och vi bär inte mössor eller kepsar på oss.
 • värdegrunden gäller även för samtliga ledare i alla sociala medier. Detta innebär att ledare som uppviglar och eller utrycker sig olämpligt på sociala medier, som kan förknippas med FC Bellevue, kommer att hållas ansvariga.
 • aldrig utöva otillbörlig påverkan genom repressalier eller liknande beteenden där enskilda individer straffas för att ’statuera exempel’ och få spelare/föräldrar etc. att ’rätta in sig i ledet’. 
 • organisera tillräckliga möjligheter till matchspel (träningsmatcher och tävlingsspel) för alla spelare i truppen. Optimal mängd matchspel beslutas i samråd med gruppen – alla ska känna att de har fått spela tillräckligt med matcher under året om inget annat överenskommits.

*** 

 

Värdegrundsåtagande

Här beskrivs innebörden i det värdegrundsåtagande samtliga ledare, spelare, och föräldrar ska signera för att delta i FC Bellevues verksamhet. 

 

Värdegrundsåtagande - SPELARE 

Som Spelare i FC Bellevue förbinder jag mig att: 

 • alltid vara en god förebild och representant för föreningen och laget. 
 • alltid acceptera tilldelad position på plan och göra sitt bästa, även om positionen är ovan.
 • sprida glädje i laget, bidra med värde.
 • hälsa på ledare, föräldrar m m när man kommer till träning, match eller ses ute.
 • våga säga ifrån när någon inte följer FCB:s värdegrunder = integritet.
 • alltid visa respekt, kamratanda och sportsmanship gentemot alla - det egna laget, andra FCB-lag, motståndarlag, domare och ledare etc. - oavsett kön, hudfärg, etnisk bakgrund, kultur och sexualitet m.m. 
 • aldrig yttra elaka kommentarer, gliringar, negativa tillmälen, eller annat som på något sätt kan uppfattas som kränkande eller hotfullt 
 • alltid följa reglerna och respektera domare och andra funktionärer. 
 • uppträda schysst även gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare. 
 • uppträda sportsligt och rättvist – vara en ’Fair Player’. Detta innefattar tex att: 
 • respektera och ha en bra dialog med domaren.
 • spela vidare tills domaren blåst av.
 • spela regelrätt - inget fusk, filmningar, psykningar, tjuvnyp eller dylikt. 
 • uppträda schysst även mot motståndare. Inga elaka kommentarer eller tillmälen. 
 • alltid stötta varandra, både i egna laget och i andra FC Bellevue lag.
 • ha kul ihop och bidra till en positiv och trygg miljö för alla, skapa merväde. 
 • ge uppmuntran och positiv feedback, både till lagkamrater och övriga. Peppa lagkamrater vid eventuella misstag, vara ödmjuka vid eventuell vinst och alltid uppträda med värdighet vid förlust eller individuell besvikelse.
 • ge förslag och instruktioner på ett positivt och konstruktivt sätt, och med ett vårdat språk - aldrig med svordomar, fula ord eller nedsättande tillmälen. 
 • bidra till att skapa ett sammansvetsat gäng med bra laganda, och bjuda in andra i den gemenskapen. Vara inkluderande, och därmed skapa klubbkänsla för FC Bellevue. 
 • komma i tid, respektera kallelser, meddela frånvaro eller sen ankomst i tid. 
 • vid gemensamma måltider på cuper, camper och matcher, (frukost, luch, middag), sitter vi inte med våra mobiltelefoner och vi bär inte mössor eller kepsar på oss.
 • värdegrunden gäller även för samtliga spelare i alla sociala medier. Detta innebär att spelare som uppviglar och eller utrycker sig olämpligt på sociala medier, som kan förknippas med FC Bellevue, kommer att hållas ansvariga.
 • vara komplett utrustad med FC Bellevue kläder i träning, match och på cuper.  
 • vara fokuserad, göra mitt bästa och ge allt för laget - på träningar, matcher, cuper och däremellan. 
 • inte störa träning och lagkamrater genom flams, ouppmärksamhet och liknande.
 • lyssna på och försöka ta till mig ledarnas instruktioner. Det är bättre att göra en övning långsamt och rätt än snabbt och fel. Detta gäller även när det inte är ens egen tur under en övning, när man är avbytare under match och så vidare. Man kan lära sig lika mycket genom att iaktta kamraterna och lyssna till de instruktioner de får. 

*** 

 

Värdegrundsåtagande

Här beskrivs innebörden i det värdegrundsåtagande samtliga ledare, spelare, och föräldrar/syskon ska signera för att delta i FC Bellevues verksamhet. 

 

Värdegrundsåtagande – FÖRÄLDRAR / MÅLSMÄN 

Som Förälder /målsman till spelare i FC Bellevue förbinder jag mig att: 

 • uppmuntra och stötta mitt barn i barnets egna ambitionsnivå̊ för sin fotboll. 
 • även applådera fina insatser av motståndare.
 • heja med värdighet om vårt lag vinner stort, ”gnugga” inte förlusten i motståndarens ansikte.
 • var positivt stöttande vid motgång och förluster. Det ger en trygghet i både med- och motgång.
 • träna på självkontroll och att kunna vara lugn vid sidlinjen, vara cool!
 • negativ feed-back efter match bör inte tas direkt efter en match, utan vänta gärna till dagen efter för att den ska falla i bästa jord.
 • stressa inte upp spelarna med ”måste krav” etc.
 • aldrig instruera tränaren under pågående match om t ex positioner, laguttagningar, speltid eller liknande.
 • i det fall man vill ge någon feedback så blir den bäst balanserad genom mail eller sms, gärna dagen efter då alla känslor lagt sig.
 • att använda sig av 80/20 regeln är att föredra, heja 80% på alla andra spelare och 20% på sitt eget barn.
 • att inte endast heja på sitt eget barn eller några utvalda. Tänk på att när man är vid sidlinjen så hör spelarna allt som sägs vid sidan om planen. Alla spelarna behöver uppmuntran.
 • värdegrunden gäller även för samtliga spelare i alla sociala medier. Detta innebär att spelare som uppviglar och eller utrycker sig olämpligt på sociala medier, som kan förknippas med FC Bellevue, kommer att hållas ansvariga.
 • fotboll handlar inte bara om framgång och att vinna, det handlar lika mycket om hur man agerar och framför allt hanterar en förlust. Förluster tillhör all idrott, det är då man utvecklas och lär sig vad man behöver förbättra. Utan förluster, hade det inte varit lika kul att vinna.
 • hjälpa spelare och ledare med planering och ”kringservice” genom att: 
 • svara snabbt på kallelser och förfrågningar.
 • se till att spelarna är rätt utrustade och kommer i tid.
 • skjutsa spelaren eller ordna samåkning till alla aktiviteter.
 • läsa igenom lagets och föreningens informationsutskick, och hålla sig uppdaterad genom att regelbundet logga in på lagets hemsida.  Fråga ledarna om något är oklart.
 • hjälpa till vid arrangemang när bemanning behövs.
 • betala avgifter m.m. i tid. 
 • hjälpa till med träningar, som hjälpledare vid cuper, med sociala sidoarrangemang i mån av intresse och möjlighet etc.
  FC Bellevue och lagen behöver både professionellt och ideellt engagemang för att allt ska fungera på bästa sätt. Det finns gott om möjligheter för alla att dra sitt strå till stacken. 
 • feed-back kring laguttagning, postion, speltid bör inte tas i direkt anslutning till match. Feed-back lämas tidigas dagen efter spel efter en god natts sömn.
 • all feed-back skall vara konstruktiv med win-win för alla parter i åtanke. Om feed-backen är negativ, tänk först ut en positiv lösning innan ni kontaktar ledare.
 • jobba aktivt för en positiv, inkluderande stämning och laganda, både inom spelartruppen och föräldragruppen. 
 • värdegrunden gäller även för samtliga föräldrar/målsmän i alla sociala medier. Detta innebär att föräldrar/målsmän som uppviglar och eller utrycker sig olämpligt på sociala medier, som kan förknippas med FC Bellevue, kommer att hållas ansvariga.
 • under lagets matcher följer jag dessa viktiga ordningsregler: 
 • som åskådare står jag på motsatt långsida i förhållande till lagbänken.
 • jag ropar endast positiva och uppmuntrande, generella tillrop för att heja & mana på laget, t.ex. ”Heja!”, ”Kom igen Bellevue, kämpa på!”, ”Braaaavo, nu köör vi!” och liknande.
 • jag ropar aldrig individuella uppmaningar eller instruktioner till spelare under matchen. Anledningen till det är att vi har en tränare som har gått igenom strategin och hur spelarna ska spela, får de andra instruktioner från föräldrar blir det helt förvirrade med sämre resultat som följd. 
 • jag ifrågasätter aldrig domslut eller domarens agerande. Även när domslut kan uppfattas som helt felaktiga. Vi ropar inte heller ut ”straff” eller” frispark" eller      t ex ”ser du inte domaren” osv. 
 • jag ropar aldrig elaka kommentarer, gliringar, negativa tillmälen, eller annat som på något sätt kan uppfattas som kränkande eller hotfullt. Inte till någon – oavsett om det gäller mitt eget barn, en lagkamrat, domaren, motståndare, matchåskådare eller någon annan person 
 • jag uppträder schysst och hövligt gentemot alla – även motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare. 

 

 

Riktlinjer avseende alkohol och droger

FC Bellevue ska vara en trygg och säker arbetsplats som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Medarbetare i FC Bellevue ska agera professionellt, ha gott omdöme och ta ansvar samt vara representanter för FC Bellevue. Ett yrkesutövande fritt från påverkan av alkohol eller droger är därför en självklarhet. Att upptäcka och åtgärda bruk av alkohol och droger ger vinster för både individ och organisation. Chefer, och medarbetare har en viktig roll i detta arbete. Förhöjd alkoholkonsumtion eller användande av droger innebär risk för ohälsa, ökad frånvaro, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador samt negativa konsekvenser för medlemmarna i FC Bellevue.

I FC Bellevue gäller:

 • ett förbud för alla medarbetare att bruka eller vara påverkade av alkohol och droger under arbetstid.
 • att FC Bellevue inte accepterar att medarbetare under arbetstid har kvarstående påverkan av alkohol eller droger.

Kravet på alkohol- och drogfrihet i FC Bellevue gäller även inhyrd personal, konsulter samt praktikanter och studerande. Riktlinjerna avser inte alkoholförtäring i representationssammanhang.

 

Definitioner

Med droger avses alla narkotikaklassade preparat, inklusive läkemedel som inte är ordinerade av läkare eller inte används i enlighet med läkares ordination, andra beroendeframkallande medel som används i berusningssyfte samt dopningsmedel.

Med riskbruk avses bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Någon helt riskfri alkoholkonsumtion finns inte, men riskbruk handlar om en alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

Med missbruk (även benämnt skadligt bruk) avses användning av alkohol på ett sätt som skadar hälsan fysisk eller psykiskt. Här avses hög genomsnittlig konsumtion av alkohol respektive regelbundet återkommande intensivkonsumtion av alkohol, upprepat intag av alkohol trots negativa konsekvenser samt all användning av droger enligt ovanstående definition av droger.

Med beroende avses berusning i en omfattning så att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad och att det blir svårt att klara sig utan. Att vara beroende innebär att inte längre kunna styra över sitt drickande eller droganvändande.

 

Chefen/ Ledarens ansvar i FC Bellevue

Risk- och missbruksfrågor är en riskfaktor inom den psykosociala arbetsmiljön. Missbruk ingår som en del i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete och kan under vissa förutsättningar medföra att arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar.

Som Chef/Ledare i FC Bellevue;

 • arbetar du främjande genom att uppmuntra till en sund livsstil.
 • har du ett arbetsmiljöansvar som innebär att du ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt på ett tidigt stadium involvera företagshälsovård för lämpliga insatser.
 • arbetar du förebyggande genom att aktivt verka för tidig upptäckt av risk- eller missbruk av alkohol eller droger hos medarbetare.
 • reagerar du om du misstänker att någon är påverkad under arbetstid.
 • är du skyldig att agera och vidta åtgärder vid misstanke om eller upptäckt av missbruk.
 • möjliggör du tidig rådgivning och eventuell rehabilitering genom företagshälsovård.

 

Medarbetarens ansvar i FC Bellevue;

Medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och därmed bidra till en god arbetsmiljö. Som kollega är det viktigt med ett förhållningssätt som visar att du bryr dig om. Genom att ta upp faktiska händelser och berätta om din oro kan du hjälpa din kollega. Det är viktigt att inte bidra till att risk- och missbruksproblem döljs.

Som medarbetare i FC Bellevue

 • är du alltid opåverkad av alkohol eller droger under arbetstid.
 • tar du ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet.
 • reagerar du om du misstänker att någon är påverkad under arbetstid.
 • har du ett ansvar att medverka i din egen rehabilitering.

 

Förhållningssätt

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet ska såväl chef som medarbetare medverka till god arbetsmiljö. Om missbruk kan befaras är det alltid rätt att agera bland annat genom att våga fråga och ifrågasätta. Risk- och missbruksproblem samt beroende ska hanteras på ett medmänskligt och respektfullt sätt. Det förebyggande arbetet ska inkludera riktade insatser, översyn, åtgärdande och uppföljning av faktorer i arbetsmiljön där påverkan av alkohol eller droger kan få stora konsekvenser eller som kan innebära ökad risk för alkohol- eller drogproblem

 

***

 

 
Följ oss på sociala medier!