Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Våra lag 2020
A-lag
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Esbjörn Berghult, Matchcoach
Esbjörn Berghult, Tränare
Tobias Södergren, Tränare
P05
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Esbjörn Berghult, Tränare
 
0703-55 77 03
Kwame Moore, Tränare
 
0705-85 77 99
Tobias Södergren, Tränare
P06
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Esbjörn Berghult, Tränare
 
0703-55 77 03
Tobias Södergren, Tränare
 
0705-72 73 77
P07
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Osama Khalid, Tränare
Tobias Södergren, Tränare
 
0705-72 73 77
P08
Esbjörn Berghult, Tränare
Tobias Södergren, Tränare
 
0705-72 73 77
P09
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Mohamed Mohamed, Tränare
 
0730-98 30 24
Osama Khalid, Tränare
Ragit Shaqiri, Tränare
Tobias Södergren, Tränare
 
0705-72 73 77
P2010
Abdoul Al-jawari, Tränare
Anass Alil, Tränare
 
0736-35 64 29
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Ragit Shaqiri, Tränare
 
0709-26 71 33
Tobias Södergren, Tränare
Tomas Sjöberg, Matchcoach
 
0706-10 82 46
P2011
Anass Alil, Tränare
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Mohamed Mohamed, Tränare
Osama Khalid, Tränare
Ragit Shaqiri, Tränare
Tobias Södergren, Tränare
 
0705-72 73 77
P2012
Anass Alil, Tränare
Caspar Pauckstadt, Tränare
 
0727-40 90 34
Hans Marmberg, Tränare
Mohamed Mohamed, Tränare
Osama Khalid, Tränare
Ragit Shaqiri, Tränare
 
0709-26 71 33
Tobias Södergren, Tränare
P2013
Anass Alil, Tränare
Caspar Pauckstadt, Tränare
Hans Marmberg, Tränare
Mohamed Mohamed, Tränare
Osama Khalid, Tränare
Ragit Shaqiri, Tränare
Tobias Södergren, Tränare
P2014
Anass Alil, Tränare
Caspar Pauckstadt, Tränare
Hans Marmberg, Tränare
Mohamed Mohamed, Tränare
Osama Khalid, Tränare
Ragit Shaqiri, Tränare
Tobias Södergren, Tränare
F2011
Anass Alil, Tränare
Caspar Pauckstadt, Tränare
Christina Söderström, Tränare
Hans Marmberg, Tränare
Katarina Götrick, Tränare
Mohamed Mohamed, Tränare
Osama Khalid, Tränare
Ragit Shaqiri, Tränare

 
Instagram